Contact information

Balicha Prvt. Ltd. 

V.A.T: 83537886

424 Zhongmei street

Taichung

Taiwan

contact@gmail.com